Rapid Mine
لیست قیمت ها

Sharing accounts

5 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 1,500 تومان
7 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 2,000 تومان
10 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 3,000 تومان
15 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 4,000 تومان
19 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 5,000 تومان

25 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 6,500 تومان
30 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 8,000 تومان
40 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 10,000 تومان
50 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 14,000 تومان
80 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 18,000 تومان

100 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 25,000 تومان
150 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 37,000 تومان
200 گیگابایت ترافیک دانلود با اعتبار زمانی نامحدود 48,000 تومان
  • برای خرید بسته ها ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنید و سپس کیف پولتان را شارژ کنید و سپس توسط آیکن "لیست بسته" که در سمت راست قرار دارد اقدام به خرید بسته مورد نظر نمایید. بعد از خرید بسته, حجم خریداری شده به صورت اتوماتیک به اعتبار حجمی شما افزوده می شود.


تمام حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق است به RapidMine.